Zakázky na klíč

vzorová realizovaná akce

Elektrická stanice Vola

Kabel 110 kV pro elektrickou stanici Vola


INFO BOX

Koncový zákazník: Východoslovenská energetika a.s.
Zahájení projektu: Listopad 2013
Předání zákazníkovi: Červenec 2014

Lokalita: Východní Slovensko

Subdodavatelé:
Zemní práce: Sepstav s.r.o.
Kabelové vedení VVN: Brugg Cables
Image

Elektrická stanice Vola

Kabel 110 kV pro elektrickou stanici

Image

INFO BOX

Koncový zákazník: Východoslovenská energetika a.s.
Zahájení projektu: Listopad 2013
Předání zákazníkovi: Červenec 2014

Lokalita: Východní Slovensko

Subdodavatelé:
Zemní práce: Sepstav s.r.o.

Kabelové vedení VVN: Brugg Cables

Milníky projektu

18. 11. 2013

Podpis smlouvy

18. 11. 2013

19. 11. 2013

Zahájení projektových prací

1. 2. 2014

Odevzdání projektu zákazníkovi

1. 2. 2014

8. 2. 2014

Schválení harmogramu realizace

1. 3. 2014

Zahájení realizace

1. 3. 2014

31. 3. 2014

Dodávky materiálů

15. 7. 2014

Dokončení realizace

15. 7. 2014

16. - 31. 7 .2014

Zkoušky před uvedením do provozu

31. 7. 2014

Uvedení do provozu

31. 7. 2014

31. 7. 2014

Předání zákazníkovi

Provedené práce a služby


Projektové práce:

Kompletní příprava dokumentace pro stavební povolení, realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení pro propojení pole rozvodny 110 kV AEA 15 s transformátorem T402, a pole AEA 22 s transformátorem T401 v elektrické stanci Vola. Projektové dokumentace se týkaly připojovacích polí 110 kV v elektrické stanici a u transformátorů. Součástí projektových dokumentací byly kompletní stavební části kabelového vedení včetně zemnící sítě. 

Inženýring:

Vzhledem k tomu, že realizace probíhala v zahraničí, stavební povolení a kolaudaci řešil zákazník se znalostí místní legislativy s naší spoluprací.

Dodavatelská činnost

Dodávky kabelů 110 a kabelových koncovek 110 kV.

Stavební a montážní práce

V rámci realizace projektu byly provedeny veškeré zemní práce pro přípravu připojovacích polí a kabelové trasy. Dále byly provedeny betonáže patek pro ocelové konstrukce a montáže ocelových konstrukcí. Po přípravě trasy kabelového vedení byla zhotovená zemnící síť pro kabelové vedení. Následně proběhla pokládka kabelů 110 kV a montáž kabelových koncovek.

Součástí prací byly rovněž kompletní dokončovací práce a terénní úpravy trasy kabelového vedení a připojovacích polí.

Zkoušky a uvedení do provozu

Na dokončeném kabelovém vedení byly provedeny zkoušky dle IEC 60840 a to zkouška neporušitelnosti pláště 10 kV/ 1 minuta. Dále proběhla spolupráce při uvádění vedení do provozu, v rámci kterého proběhla napěťová zkouška napětím Upo dobu 24 hodin.

Milníky projektu

18. 11. 2013

Podpis smlouvy

18. 11. 2013

19. 11. 2013

Zahájení projektových prací

1. 2. 2014

Odevzdání projektu zákazníkovi

1. 2. 2014

8. 2. 2014

Schválení harmogramu realizace

1. 3. 2014

Zahájení realizace

1. 3. 2014

31. 3. 2014

Dodávky materiálů

15. 7. 2014

Dokončení realizace

15. 7. 2014

16. - 31. 7 .2014

Zkoušky před uvedením do provozu

31. 7. 2014

Uvedení do provozu

31. 7. 2014

31. 7. 2014

Předání zákazníkovi

Provedené práce a služby


Projektové práce:
Kompletní příprava dokumentace pro stavební povolení, realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení pro propojení pole rozvodny 110 kV AEA 15 s transformátorem T402, a pole AEA 22 s transformátorem T401 v elektrické stanci Vola. Projektové dokumentace se týkaly připojovacích polí 110 kV v elektrické stanici a u transformátorů. Součástí projektových dokumentací byly kompletní stavební části kabelového vedení včetně zemnící sítě. 

Inženýring:
Vzhledem k tomu, že realizace probíhala v zahraničí, stavební povolení a kolaudaci řešil zákazník se znalostí místní legislativy s naší spoluprací.

Dodavatelská činnost
Dodávky kabelů 110 a kabelových koncovek 110 kV.

Stavební a montážní práce
V rámci realizace projektu byly provedeny veškeré zemní práce pro přípravu připojovacích polí a kabelové trasy. Dále byly provedeny betonáže patek pro ocelové konstrukce a montáže ocelových konstrukcí. Po přípravě trasy kabelového vedení byla zhotovená zemnící síť pro kabelové vedení. Následně proběhla pokládka kabelů 110 kV a montáž kabelových koncovek.

Součástí prací byly rovněž kompletní dokončovací práce a terénní úpravy trasy kabelového vedení a připojovacích polí.

Zkoušky a uvedení do provozu
Na dokončeném kabelovém vedení byly provedeny zkoušky dle IEC 60840 a to zkouška neporušitelnosti pláště 10 kV/ 1 minuta. Dále proběhla spolupráce při uvádění vedení do provozu, v rámci kterého proběhla napěťová zkouška napětím Upo dobu 24 hodin.
© Com-Pakt Energy, a.s. 2024
© Com-Pakt Energy, a.s. 2024