NAŠE SLUŽBY

vždy na profesionální úrovni

Projektování

Projektování

Oddělení projekce nabízí projektové a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky.
Realizace

Realizace

Rozvodny a trafostanice, kabelová vedení, optické sítě, systémy měření teploty kabelových vedení, řízení a monitoring prostředí. Vše na klíč.
Kabelová vedení VVN

Kabelová vedení VVN

Kabelová vedení velmi vysokého napětí dodáváme až do 550 kV, a to jako ucelený kabelový systém nebo jednotlivé části kabelových systémů.
Projektování

Projektování

Oddělení projekce nabízí projektové a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky.
Realizace

Realizace

Rozvodny a trafostanice, kabelová vedení, optické sítě, systémy měření teploty kabelových vedení, řízení a monitoring prostředí. Vše na klíč.
Kabelová vedení VVN

Kabelová vedení VVN

Kabelová vedení velmi vysokého napětí dodáváme až do 550 kV, a to jako ucelený kabelový systém nebo jednotlivé části kabelových systémů.

Projektování

Projektové oddělení nabízí zajištění všech projektových a souvisejících inženýrských činností při přípravě a realizaci staveb v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky, a to jak u nových zařízení, tak i u rekonstrukcí, modernizací a oprav.

V oddělení pracují zkušení projektanti s dlouholetými zkušenostmi v oboru. To zaručuje profesionální a kvalitní práci. Projektová činnost je prováděna pod vedením autorizované osoby s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

Hlavní oblasti činnosti
 • Kabelová vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí
 • Transformační stanice vvn/vn a vn/nn
 • Spínací stanice vn/nn
 • Monitorování a řízení prostředí kabelových tunelů s využitím softwaru Com-Pakt Monitoring
Rozsah činnosti

Oddělení projektování se zabývá přípravou a zpracováním projektových dokumentací a s tím související inženýrskou činností pro všechny fáze výstavby.

Projektové dokumentace a inženýrská činnost jsou zajišťovány v následujícím rozsahu:

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Projektové dokumentace staveb obsahují všechny náležitosti dle stavebního zákona. Při územním nebo stavebním řízení zajišťujeme všechna potřebná vyjádření dotčených organizací státní správy a zajišťujeme projednání s vlastníky pozemků, kterých se projektovaná stavba dotýká.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v nejnovějších verzích programů AutoCAD. Pro návrhy a výpočty chodu kabelových sítí využíváme software BIZON. Dále nabízíme zpracování 3D návrhu stavby softwarem INVENTOR a zpracování dokumentace pro liniové stavby v softwaru MICROSTATION.

Projektování

Projektové oddělení nabízí zajištění všech projektových a souvisejících inženýrských činností při přípravě a realizaci staveb v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky, a to jak u nových zařízení, tak rovněž u rekonstrukcí, modernizací a oprav.

V oddělení pracují zkušení projektanti s dlouholetými zkušenostmi v oboru. To zaručuje profesionální a kvalitní práci. Projektová činnost je prováděna pod vedením autorizované osoby s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

Hlavní oblasti činnosti
 • Kabelová vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí
 • Transformační stanice vvn/vn a vn/nn
 • Spínací stanice vn/nn
 • Monitorování a řízení prostředí kabelových tunelů s využitím softwaru Com-Pakt Monitoring
Rozsah činnosti

Oddělení projektování se zabývá přípravou a zpracováním projektových dokumentací a s tím související inženýrskou činností pro všechny fáze výstavby.

Projektové dokumentace a inženýrská činnost jsou zajišťovány v následujícím rozsahu:

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Projektové dokumentace staveb obsahují všechny náležitosti dle stavebního zákona. Při územním nebo stavebním řízení zajišťujeme všechna potřebná vyjádření dotčených organizací státní správy a zajišťujeme projednání s vlastníky pozemků, kterých se projektovaná stavba dotýká.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v nejnovějších verzích programů AutoCAD. Pro návrhy a výpočty chodu kabelových sítí využíváme software BIZON. Dále nabízíme zpracování 3D návrhu stavby softwarem INVENTOR a zpracování dokumentace pro liniové stavby v softwaru MICROSTATION.

Realizace

Oddělení realizace se zabývá výstavbou a montáží v těchto oblastech:

 • Kabelová vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí
 • Rozvodny a trafostanice VVN, VN a NN
 • Optické sítě
 • Systémy měření teploty DTS kabelových vedení VVN
 • Technologie monitorování a řízení prostředí např. kabelové tunely
 • Technologická zařízení

Při realizaci staveb provádíme inženýring potřebný pro úspěšnou realizaci staveb, který zajišťuje všechna potřebná vyjádření dotčených organizací státní správy a projednávání s vlastníky pozemků, kterých se realizace stavby dotýká.

Jsme certifikování pro montáž: Kabelových souborů Tyco, Prysmian, Cellpack, Brugg
Technologie: Ormazabal, Siemens, Areva, Schneider, Dribo, OEZ.

Námi realizované stavby jsou řízeny autorizovanými techniky podle zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.

Realizace

Oddělení realizace se zabývá výstavbou a montáží v těchto oblastech:

 • Kabelová vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí
 • Rozvodny a trafostanice VVN, VN a NN
 • Optické sítě
 • Systémy měření teploty DTS kabelových vedení VVN
 • Technologie monitorování a řízení prostředí např. kabelové tunely
 • Technologická zařízení

Při realizaci staveb provádíme inženýring potřebný pro úspěšnou realizaci staveb, který zajišťuje všechna potřebná vyjádření dotčených organizací státní správy a projednávání s vlastníky pozemků, kterých se realizace stavby dotýká.

Jsme certifikování pro montáž: Kabelových souborů Tyco, Prysmian, Cellpack, Brugg
Technologie: Ormazabal, Siemens, Areva, Schneider, Dribo, OEZ.

Námi realizované stavby jsou řízeny autorizovanými techniky podle zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.

Image

Kabelová vedení VVN

Naše společnost dodává kabelová vedení VVN do 550 kV švýcarského výrobce Brugg Kabel AG.

Kabelová vedení VVN dodáváme buď jako kompletní kabelový systém nebo jako jednotlivé části kabelových systémů.

Kabelový systém VVN má tyto součásti:

 • Kabel VVN
 • Kabelové koncovky pro přechod na venkovní vedení
 • Kabelové koncovky pro přechod do zapouzdřených systémů GIS (VVN rozvaděče a transformátory)
 • Kabelové spojky (průběžné, uzemňovací a crossbondingové)
 • Crossbonding box
 • Link Box
 • Kabelové příchytky VVN
 • Svazovací pásky a pásy

Mimo dodávek materiálů pro realizaci kabelových systémů nabízíme:

 • Výpočty kabelových vedení VVN
 • Návrhy kabelových vedení VVN
 • Supervizi při pokládce kabelových vedení VVN
 • Pokládku kabelových vedení VVN
 • Montáž kabelových souborů VVN
 • Provedení plášťové zkoušky kabelového vedení VVN
 • Provedení zkoušky zvýšeným napětím
 • Uvedení do provozu kompletního kabelového vedení
 • Opravy kabelových vedení
Image

Kabelová vedení VVN

Naše společnost dodává kabelová vedení VVN do 550 kV švýcarského výrobce Brugg Kabel AG.

Kabelová vedení VVN dodáváme buď jako kompletní kabelový systém nebo jako jednotlivé části kabelových systémů.

Kabelový systém VVN má tyto součásti:

 • Kabel VVN
 • Kabelové koncovky pro přechod na venkovní vedení
 • Kabelové koncovky pro přechod do zapouzdřených systémů GIS (VVN rozvaděče a transformátory)
 • Kabelové spojky (průběžné, uzemňovací a crossbondingové)
 • Crossbonding box
 • Link Box
 • Kabelové příchytky VVN
 • Svazovací pásky a pásy

Mimo dodávek materiálů pro realizaci kabelových systémů nabízíme:

 • Výpočty kabelových vedení VVN
 • Návrhy kabelových vedení VVN
 • Supervizi při pokládce kabelových vedení VVN
 • Pokládku kabelových vedení VVN
 • Montáž kabelových souborů VVN
 • Provedení plášťové zkoušky kabelového vedení VVN
 • Provedení zkoušky zvýšeným napětím
 • Uvedení do provozu kompletního kabelového vedení
 • Opravy kabelových vedení
© Com-Pakt Energy, a.s. 2024
© Com-Pakt Energy, a.s. 2024