REFERENCE

mapa spokojenosti našich zákazníků

ZAKÁZKY REALIZACE

PŘEHLED

PROJEKTOVÉ ZAKÁZKY

PŘEHLED

VYBRANÉ ZAKÁZKY OBRAZEM

2023 TR Pečky doplnění transformace a R 22 kV

2020 - 2023 ELEKTROMOBILITA – výstavba metropolitní a páteřní sítě dobíjecích stanic

2020 - 2022 TR Kočín – dodávka a realizace kabelového vedení 110 kV

2020 TR Český Brod - úpravy v R 110kV

2019 TR Třebovice - dodávka kabelů a montáž 102 ks kabelových koncovek 110 kV

2017 TR MALEŠICE - TR JIH, pokládka kabelu 110 kV

2017 TR Vernéřov zaústění nového T 401 ČEPS

2016 Realizace kabelového vedení 110 kV pro připojení TR Uhříněves

2016 Herink - kVN, TS, kNN - pro p.č.300

2015 rekonstrukce TR Sušice - 22 kV, 110 kV

2015 Hradec Králové - rekonstrukce rozvodny 35 kV

2014 TS64 a úprava strojovny chladu

2014 Voľa - kabelové propojení TR400/110 kV - R110 kV

2013 spínací stanice VZLU

2007 TS36 Letiště Praha

© Com-Pakt Energy, a.s. 2024
© Com-Pakt Energy, a.s. 2024