+420 226 203 300

jazyk: čeština

 

Oddělení realizace se zabývá výstavbou a montáží v těchto oblastech:

  • Kabelová vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí
  • Rozvodny a trafostanice VVN, VN a NN
  • Optické sítě
  • Systémy měření teploty DTS kabelových vedení VVN
  • Technologie monitorování a řízení prostředí např. kabelové tunely
  • Technologická zařízení

Při realizaci staveb provádíme inženýring potřebný pro úspěšnou realizaci staveb, který zajišťuje všechna potřebná vyjádření dotčených organizací státní správy a projednávání s vlastníky pozemků, kterých se realizace stavby dotýká.

Jsme certifikování pro montáž: Kabelových souborů Tyco, Prysmian, Cellpack, Brugg
Technologie: Ormazabal, Siemens, Areva, Schneider, Dribo, OEZ.

Námi realizované stavby jsou řízeny autorizovanými techniky podle zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.