+420 226 203 300

jazyk: čeština

 

Oddělení projektování nabízí zajištění všech projektových a souvisejících inženýrských činností při přípravě a realizaci staveb v oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky, a to jak u nových zařízení, tak i u rekonstrukcí, modernizací a oprav.
V oddělení pracují zkušení projektanti s dlouholetými zkušenostmi v oboru. To zaručuje profesionální a kvalitní práci. Projektová činnost je prováděna pod vedením autorizované osoby s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

 

Hlavní oblasti činnosti

 • Kabelová vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí
 • Transformační stanice vvn/vn a vn/nn
 • Spínací stanice vn/nn
 • Monitorování a řízení prostředí kabelových tunelů s využitím softwaru Com-Pakt Monitoring

 

Rozsah činnosti

Oddělení projektování se zabývá přípravou a zpracováním projektových dokumentací a s tím související inženýrskou činností pro všechny fáze výstavby. Projektové dokumentace a inženýrská činnost jsou zajišťovány v následujícím rozsahu:

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

 

Projektové dokumentace staveb obsahují všechny náležitosti dle stavebního zákona. Při územním nebo stavebním řízení zajišťujeme všechna potřebná vyjádření dotčených organizací státní správy a zajišťujeme projednávání s vlastníky pozemků, kterých se projektovaná stavba dotýká.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v nejnovějších verzích programů AutoCAD. Pro návrhy a výpočty chodu kabelových sítí využíváme software BIZON. Dále nabízíme zpracování 3D návrhu stavby softwarem INVENTOR a zpracování dokumentace pro liniové stavby v softwaru MICROSTATION.