+420 226 203 300

jazyk: čeština

 

Společnost Com – Pakt Energy, a.s.

tvoří kompaktní tým lidí, kteří rádi řeší projekty v oblasti energetiky, elektrotechniky a telekomunikací. Naší silnou stránkou jsou projekty na klíč, kde můžeme nejvíc ukázat naše znalosti, dovednosti a zkušenosti. Připravíme pro Vás projekty od studie proveditelnosti po realizaci, navrhneme optimální řešení plně respektující přání zákazníka s ohledem na kvalitní technické řešení s ekonomickou smysluplností.

Můžete u nás objednat projekty, které Vám vyřeší připojení do sítě NN, VN a VVN všech distribučních společností a zároveň i rozvodny, které na veřejnou distribuční část navazují. Samozřejmě nabízíme záruční a pozáruční servis, který umožní plné zhodnocení a využití Vaší investice.

Společnost Com – Pakt Energy, a.s. je v databázi zhotovitelů společností PREdistribuce, a.s. a ČEZ Distribuce, a. s. jako osvědčený dodavatel. Proto si můžete být jistí, že vše bude projednáno a provedeno v souladu s požadavky, normami a vyhláškami dle zákona licencovaných distributorů elektrické energie.

 

Hodnoty společnosti

Naše společnost buduje trvale udržitelnou pozici na trhu, proto je pro nás důležité následující:

  • Práce nám musí přinášet radost
  • Naše práce musí být smysluplná
  • Za naši práci musíme dostat zaplaceno

Z tohoto důvodu je naší maximální snahou dlouhodobá/opakovaná spolupráce se zákazníkem

  • Proto vždy pečlivě nasloucháme přáním zákazníka, abychom mu mohli nabídnout nejvhodnější řešení
  • Nabízíme přístup typu výhra-výhra

Dbáme o citlivý přístup k životnímu prostředí

  • Pozitivní přístup k ochraně životního prostředí zohledňují naše interní předpisy
  • Důvod, proč jsme se, krom jiného, certifikovali systémem ISO 14001